HOE SPREEK JE CURRICULUM VITAE UIT

Is het nog wel nodig om Spokaans te leren? Als dat niet zo was, waren al die vluchten illegaal. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft het persbericht over deze ondertekening onderschept omdat de voorlichters vonden dat de minister zich op deze manier belachelijk maakte, en daarom verscheen er alleen een berichtje in de Volkskrant. Petriy leest het boek In de verleden tijd staat het werkwoord trempe helemaal achterin de zin: Te flauw voor woorden, vond ik dat. De verklaring voor de vreemde klemtoon op de werkwoorden werd geopperd door een collega na een lezing van Tweehuysen.

Tweehuysen is behalve spokanist ook taalkundige aan de Universiteit van Amsterdam. In deze godsdienst heerst een taboe op competitie: Een paar jaar geleden gaf ik een lezing voor de leden van Geofictie. Zijn er ooit mensen zo ver gegaan met het maken van een fantasietaal? Maar die mensen zijn toch met andere dingen bezig dan ik. De regering van de eilandengroep in de Atlantische Oceaan voert bovendien sinds jaar en dag een isolationistische politiek en ook de economie van het land is zo onafhankelijk mogelijk van het buitenland.

Is het nog wel nodig om Spokaans te leren?

Account Suspended

De verklaring voor de vreemde klemtoon op de werkwoorden werd geopperd door een collega na een lezing van Tweehuysen. In de tegenwoordige tijd staat het werkwoord onmiddellijk voor het lijdend voorwerp:. Een paar jaar geleden gaf ik een lezing voor de leden van Geofictie.

  DISSERTATION ASSURANCE EEJMA

Binnenkort moet hier echter verandering in komen: Die problemen zijn opmerkelijk: Petriy heeft het boek gelezen In de toekomende tijd staat het werkwoord nu juist weer helemaal vooraan in de zin: Begin jaren tachtig was er een kleine golf vitze belangstelling.

Toch zijn Tweehuysens problemen ook wel te begrijpen. Sekseneutrale persoonsaanduidingen zijn daarom in het Spokaans vaak leenwoorden uit Europese talen. Tweehuysen is altijd trouw gebleven aan de eerste opzet.

Zij ondertekenden tijdens een spree, ceremonieel het verdrag in drie talen Nederlands, Spokaans en Engels.

Wat en hoe in het Spokaans

Die uitzonderingen zijn spteek alleen maar te begrijpen voor wie de honderden jaren oude geschiedenis van de taal kent. Die klemtoonverschuiving kunnen we alleen begrijpen als we weten dat werkwoorden in het Oudspokaans nog wel op een medeklinker eindigden. Uut was de naam van het land waar die taal gesproken zou worden erg voor de hand liggend: Hij gaat daarbij heel nauwkeurig te werk en probeert inconsequenties te vermijden.

Maar volgens mij zou er wel degelijk goed onderzoek naar gedaan kunnen worden.

hoe spreek je curriculum vitae uit

Een paar maanden later had hij de zaak rond, en kon het contract door de betrokken ministers ondertekend worden. Het Spokaans doet het op een heel andere manier. In de tegenwoordige tijd staat het werkwoord onmiddellijk voor het lijdend voorwerp: Ik gebruik die taal, ik denk erin, ik droom erin.

  CURRICULUM VITAE DE AZAFATA DE VUELO

Hij had het opgezet als een leerboek, met lesjes, vertaaloefeningen en opdrachten over de grammatica. Als dat niet zo was, waren al die vluchten illegaal. Petriy trempe ef mimpit? Het werk aan zijn proefschrift ging voor. Hij heeft er werk van gemaakt.

Alleen de spelling wordt aangepast. Het Spokaans kent niet alleen veel regels, vitwe ook veel uitzonderingen op regels. Hoewel er een grote katholieke minderheid is, hangen de meeste inwoners nog de traditionele Ergynne-godsdienst aan. Het is een echt land, met zijn eigen problemen en nadelen.

hoe spreek je curriculum vitae uit

Het oude Spokaans had geen sekseneutrale woorden voor personen. Lisa het ding huilt. Het komt niet vaak voor dat andere taalkundigen serieus over het Spokaans nadenken. Ik heb hem sinds die tijd alleen steeds uitgebreider en beter beschreven en gedocumenteerd.

De woorden die hij in het schriftje noteerde, maken nog steeds deel uit van de taal.

Het is de bedoeling dat er daarnaast een populair-wetenschappelijk boek komt over de taal.